Close

Carousel Mojo (contents)

Display your contents in a beautiful and responsive carousel..

Phần mềm

16/08/2016

Golo CarCare

golo-careỨng dụng tích hợp với thiết bị Golo X với các tính năng:

Chẩn đoán và báo cáo lỗi của xe
Giám sát vị trí, hành trình, vận tốc…
Báo cáo chi tiết về trạng thái động cơ, ABS, SRS

Picture1 Picture2 Picture3
google-play app-store

: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải - Định vị Magiwan

: Giám sát hành trình

: Cảm biến nhiên liệu

: Giám sát nhiệt độ từ xa