Đóng

16/08/2016

Giám sát nhiên liệu bằng cảm biến điện dung – Đo mức

quản lý nhiên liệu

Đối với các loại phương tiện có một thùng nhiên liệu như:

  • Xe khách
  • Xe tải
  • Xe đông lạnh
  • Đầu kéo
  • Xe ben, xe bồn
  • Xe cơ giới, công trình
  • Xe bồn trộn bê tông
  • Tàu kéo, xà lan
  • Máy phát điện

Đối với các phương tiện có một hay nhiều thùng nhiên liệu để giám sát quá trình Nạp, Xả và tiêu hao nhiên liệu dùng Cảm biến điện dung kết hợp với thiết bị GSHT DF521 hay DF521R để giám sát mức nhiên liêu trong thùng chứa theo thời gian thực.

Cảm biến điện dung: Loại cảm biến này có sai số dưới 3%. Cảm biến được gắn trực tiếp vào thùng chứa nhiên liệu, tín hiệu tiêu hao nhiên liệu được đo và truyền về hệ thống thông qua thiết bị GSHT.

Mô hình phương tiện có 01 thùng nhiên liệu:

giám sát nhiên liệu
Mô hình phương tiện có nhiều thùng nhiên liệu

giai-phap-GIF_zpskrsgtmgm

giám sát nhiên liệu

Kiểm soát chính xác :

Nhiên liệu tiêu hao.
Nhiên liệu thêm vào, rút ra tại mỗi thời điểm, vị trí

510x219_1_2018_GIFT

Giải pháp theo chức năng Related
Chat Facebook

: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải - Định vị Magiwan

: Giám sát hành trình

: Cảm biến nhiên liệu

: Giám sát nhiệt độ từ xa